ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ digitalgujarat.gov.in

ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2023 : ગુજરાત સરકાર દ્વારા પોસ્ટ મેટ્રિક સ્કોલરશીપ શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવે છે. આ શિષ્યવૃત્તિ શાળા તેમજ કોલેજ સ્તર માટે આપવામાં આવે છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણમાં સહાય આપવાનો છે. આ શિષ્યવૃત્તિઓ વિશે વધુ જાણવા માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ www.digitalgujarat.gov.in ની મુલાકાત લેવાની જરૂર છે.

ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2023

યોજનાનું નામ ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ
દ્વારા જાહેરાત રાજ્ય સરકાર
લાભ નાણાકીય લાભ
યોજના લાભ SC/ST/OBC જાતિ માટે
અરજી કરવાની રીત ઓનલાઈન
છેલ્લી તારીખ 28/02/2023
સત્તાવાર વેબસાઇટ digitalgujarat.gov.in

આ પણ વાંચો, A small AC that gives great cooling

ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ માટે કોણ અરજી કરી શકે છે?

સમાજના પછાત વિભાગમાંથી આવતા તમામ પાત્રતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ આપવા માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા એક પહેલ છે. ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ દ્વારા, કોઈપણ સંસ્થા હેઠળ વિવિધ પ્રકારના અભ્યાસક્રમો ચલાવતા વિદ્યાર્થીઓ આ યોજનાઓ માટે અરજી કરી શકે છે. સરકાર આ પોર્ટલ હેઠળ લગભગ 34 પ્રકારની શિષ્યવૃત્તિ ઓફર કરી રહી છે. દરેક શિષ્યવૃત્તિમાં પાત્રતાની આવશ્યકતાઓ અનુસાર માપદંડ હોય છે.

ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ માટેના દસ્તાવેજો

કેન્દ્ર અને સરકાર દ્વારા આર્થિક રીતે નબળા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ ને અભ્યાસમાં મદદ કરવા માટે પોસ્ટ મેટ્રીક શિષ્યવૃત્તિ યોજના નો અમલ વર્ષોથી કરવામાં આવેલો છે. આ શિષ્યવૃત્તિ યોજના અંતર્ગત વિદ્યાર્થીઓ ને ઉચ્ચ અભ્યાસ કરવા માટે સ્કોલરશીપ આપવામાં આવે છે. રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓ જેઓ ડીજીટલ ગુજરાત પોસ્ટ મેટ્રિક સ્કોલરશીપ યોજના નો લાભ લેવા માંગે છે તે ઓફિશિયલ પોર્ટલ digital gujarat.gov.in પરથી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકે છે.

ઉમેદવારો કે જેઓ આમાંની કોઈપણ યોજનામાં રસ ધરાવતા હોય અથવા લાયક હોય તેઓ જાણતા હોવા જોઈએ કે શિષ્યવૃત્તિ માટે કેટલાક દસ્તાવેજો આવશ્યક છે. આ શિષ્યવૃત્તિ માટે ઇચ્છુકો આમાંથી કોઈપણ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે આ તપાસી શકે છે. અમે નીચે આપેલા તમામ દસ્તાવેજોની નોંધણી કરી છે

આ પણ વાંચો, Gujarat All Bus depot Helpline Number

  • જાતિ પ્રમાણપત્ર
  • આધાર કાર્ડની નકલ
  • બેંક પાસબુકનું પ્રથમ પૃષ્ઠ
  • વર્તમાન અભ્યાસક્રમના વર્ષની ફીની રસીદ
  • અગાઉની શૈક્ષણિક માર્કશીટનું સ્વ પ્રમાણિત પ્રમાણપત્ર
  • બ્રેક એફિડેવિટ (જો બ્રેક ગેપ એક વર્ષથી વધુ હોય તો)
  • હોસ્ટેલ પ્રમાણપત્ર (માત્ર હોસ્ટેલર વિદ્યાર્થી માટે)
  • આવકનું પ્રમાણપત્ર (સક્ષમ અધિકારી)(સરકારી કર્મચારી માટે ફોર્મ નં. 16 જરૂરી)
  • શાળા છોડવાનું પ્રમાણપત્ર
  • શાળા/કોલેજનું વર્તમાન વર્ષનું બોનાફેડ પ્રમાણપત્ર

ડિજિટલ ગુજરાત શાળા/કોલેજ ઉપલબ્ધ શિષ્યવૃત્તિ

 • BCK-78 પોસ્ટ એસએસસી શિષ્યવૃત્તિ ફોર ગર્લ્સ (SEBC)
 • બીસીકે -137 પોસ્ટ એસએસસી શિષ્યવૃત્તિ ફોર ગર્લ્સ (એનટીએનટી)
 • BCK-81 પોસ્ટ એસએસસી સ્કોલરશિપ ફોર બોયઝ (SEBC)
 • BCK-138 પોસ્ટ એસએસસી સ્કોલરશિપ ફોર બોયઝ (NTDNT)
 • મેડિકલ, એન્જિનિયરિંગ, ડિપ્લોમા વિદ્યાર્થીઓ માટે BCK-80 ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ સહાય (SEBC)
 • મેડિકલ, એન્જિનિયરિંગ વિદ્યાર્થીઓ માટે BCK-79 ફૂડ બિલ સહાય (SEBC)
 • ટેકનિકલ અને વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમો માટે BCK -83 સ્વામી વિવેકાનંદ સ્ટાઈપેન્ડ યોજના (SEBC)
 • ટેકનિકલ અને વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમો માટે BCK -83 સ્વામી વિવેકાનંદ સ્ટાઈપેન્ડ યોજના (EBC)
 • ટેકનિકલ અને વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમો (લઘુમતી) માટે BCK-83 સ્વામી વિવેકાનંદ સ્ટાઈપેન્ડ યોજના
 • ટેકનિકલ અને વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમો માટે BCK -139 સ્વામી વિવેકાનંદ સ્ટાઈપેન્ડ યોજના (NTDNT)
 • એમ. ફિલ, ડી. વિદ્યાર્થીઓ માટે BCK-98 ફેલોશિપ યોજના (SEBC)

આ પણ વાંચો, Botad Nagarpalika Recruitment

 • BCK-82 ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિષ્યવૃત્તિ (SEBC)
 • BCK-82 ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિષ્યવૃત્તિ (EBC)
 • BCK-82 ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિષ્યવૃત્તિ (લઘુમતી)
 • ડૉ. આંબેડકર અને ઈન્દિરા ગાંધી ઓપન યુનિવર્સિટી (SEBC) નો અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે BCK-81C શિષ્યવૃત્તિ
 • BCK -325 NTDNT વિદ્યાર્થીઓ માટે શૈક્ષણિક સહાય જે સેલ્ફ ફાયનાન્સ્ડ કોલેજ (NTDNT) માં અભ્યાસ કરે છે.
 • કોલેજ સંલગ્ન હોસ્ટેલમાં VKY-157 ફૂડ બિલ સહાય
 • મેડિકલ, એન્જિનિયરિંગ, ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમોના પ્રથમ વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ માટે VKY 164 ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ સહાય
 • VKY 158 સ્વામી વિવેકાનંદ ડિપ્લોમા ટેકનિકલ વ્યાવસાયિક અને ઔદ્યોગિક અભ્યાસક્રમો માટે યોજના ધરાવે છે
 • ST કન્યાઓ માટે VKY 156 પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ 2.50 લાખથી વધુ વાર્ષિક કૌટુંબિક આવક ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ
 • ST વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણ માટેની છત્ર યોજના પોસ્ટ-મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ
 • ST વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણ માટેની છત્ર યોજના પ્રિ-મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ
 • (BCK-12) અનુ.જાતિના વિદ્યાર્થીઓને સાધન સહાય (મેડિકલ, એન્જિનિયરિંગ, ડિપ્લોમા વિદ્યાર્થીઓ માટે જ)
 • (BCK-10) SC વિદ્યાર્થીઓને ફૂડ બિલ સહાય
 • (BCK-5) માત્ર SC કન્યા વિદ્યાર્થીઓ માટે પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ (વાર્ષિક કૌટુંબિક આવક 2.50 લાખ કરતાં વધુ હોય) (રાજ્ય સરકારની યોજના)
 • (BCK-6.1) SC વિદ્યાર્થીઓ માટે પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ (ભારત સરકારની યોજના). માત્ર અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓ જ અરજી કરી શકે છે જેમના માતા-પિતા/વાલીઓની આવક 2.50 લાખથી ઓછી છે
 • (BCK-11) SC વિદ્યાર્થીઓ માટે M.Phil, D. માટે ફેલોશિપ યોજના
 • (BCK-13) ITI/વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમો માટે SC વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ/સ્ટાઇપેન્ડ
 • OBC વિદ્યાર્થીઓ માટે ભારત સરકારની BCK-81A પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ
 • (BCK-6.1) SC વિદ્યાર્થીઓ માટે પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ (ભારત સરકારની યોજના) (ફક્ત ફ્રી શિપ કાર્ડ વિદ્યાર્થી)

આ પણ વાંચો, Live Darshan for Salanpur Hanuman

ગુજરાત ડિજિટલ શિષ્યવૃત્તિની અરજી પ્રક્રિયા

 1. ડિજિટલ ગુજરાતની સત્તાવાર વેબસાઇટ ખોલો
 2. મેનુ બારમાં ઉપલબ્ધ “ નોંધણી ” વિકલ્પ પર ક્લિક કરો
 3. નોંધણી ફોર્મ કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર દેખાય છે જન્મ તારીખ, મોબાઈલ નંબર, ઈમેલ આઈડી અને પાસવર્ડ દાખલ કરો
 4. હવે કેપ્ચા કોડ દાખલ કરો અને સેવ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો
 5. તમને ઇમેઇલ અથવા SMS દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ OTP દાખલ કરો
 6. “પુષ્ટિ કરો” વિકલ્પ પર ક્લિક કરો

નવી વપરાશકર્તા નોંધણી ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ

પગલું 1 : અરજદારે તમામ સરકારી સેવાઓનો લાભ લેવા માટે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલની મુલાકાત લેવી આવશ્યક છે.

પગલું 2: જો તમે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલના નવા અરજદાર છો, તો તમારે સરકાર દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી તમામ સેવાઓનો લાભ લેવા માટે પોર્ટલમાં નોંધણી કરાવવી પડશે. પછી નવા વપરાશકર્તા માટે “નોંધણી” વિકલ્પ પર ક્લિક કરો

પગલું 3 : તમને નોંધણી પૃષ્ઠ પર નિર્દેશિત કરવામાં આવશે જ્યાં તમારે નીચેની વિગતો દાખલ કરવાની રહેશે.

આ પણ વાંચો, GSFC Recruitment gworld.gsfclimited.com

 • આધાર નંબર
 • જન્મ તારીખ
 • મોબાઇલ નંબર
 • ઈ – મેઈલ સરનામું
 • પાસવર્ડ
 • કેપ્ચા

પગલું 4 : બધી વિગતો દાખલ કર્યા પછી તમારે “સેવ” બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

પગલું 5 : પછી ડિજિટલ ગુજરાત નોંધણી પૂર્ણ કર્યા પછી તમારી નાગરિક પ્રોફાઇલ સફળતાપૂર્વક બનાવવામાં આવશે.

ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ મહત્વપૂર્ણ તારીખો

ઓનલાઈન અરજી શરૂ થાય છે 15/02/2023
ઓનલાઈન અરજીઓ સમાપ્ત થશે 28/02/2023

આ પણ વાંચો, તમારા ફોનને બનાવો TV કોઇપણ ચેનલ જુઓ મફતમાં

Important Link

સત્તાવાર વેબસાઈટ અહીં ક્લિક કરો
ગાઈડલાઈન SEBC વિદ્યાર્થી અહીં ક્લિક કરો
ગાઈડલાઈન SC વિદ્યાર્થી અહીં ક્લિક કરો
ગાઈડલાઈન ST વિદ્યાર્થી અહીં ક્લિક કરો
જૂની જાહેરાત વાંચો ( OBC/EWS કેટેગરીની ) અહીં ક્લિક કરો
જૂની જાહેરાત વાંચો (  SC/ST કેટેગરીની ) અહીં ક્લિક કરો
ઑનલાઇન અરજી કરવા અહીં ક્લિક કરો
વધુ માહિતી માટે  અહીં ક્લિક કરો
Author : Yash Yadav
Contact Email : yadav.yash1697@gmail.com
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, TheHindiShayeri.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.
Join Our Whatsapp Group